Luke Swenson | #26 |  | UC Santa Barbara

gp avg hr rbi r sb
57 .295 - 23 35 11
Date Opponent Score ab r h 2b 3b hr rbi bb k sb cs
Feb 15 at Fresno State L, 8-1 - - - - - - - - - - -
Feb 16 at Fresno State W, 8-1 4 0 1 1 - - 1 - 1 - -
Feb 17 at Fresno State W, 11-3 0 1 0 - - - 0 - - - -
Feb 22 San Francisco W, 6-1 3 0 2 - - - 2 - - 2 -
Feb 23 San Francisco L, 4-1 4 0 0 - - - 0 - - - -
Feb 23 San Francisco L, 11-5 - - - - - - - - - - -
Feb 24 San Francisco W, 6-2 1 0 1 1 - - 2 - - - -
Feb 26 UCLA L, 12-3 2 1 1 - - - 1 1 - 1 -
Mar 1 San Jose State W, 5-4 4 0 1 - - - 0 - 1 - -
Mar 2 San Jose State W, 7-2 2 1 0 - - - 0 - - - -
Mar 3 San Jose State W, 2-1 1 0 0 - - - 0 - - - -
Mar 4 St. Mary's (Cal.) W, 10-1 4 2 2 1 - - 2 - - - -
Mar 8 at Texas L, 5-1 4 0 0 - - - 0 - 1 - -
Mar 9 at Texas L, 3-2 1 0 0 - - - 0 - - - -
Mar 10 at Texas L, 11-6 4 0 3 - - - 0 - - - -
Mar 12 Notre Dame W, 7-2 5 1 2 - - - 1 - - - -
Mar 15 Sacramento State W, 5-0 4 0 1 - - - 1 - - 1 -
Mar 16 Sacramento State W, 5-4 4 1 1 1 - - 0 - 2 - -
Mar 17 Sacramento State L, 13-7 2 2 2 - - - 0 2 - - -
Mar 22 at Cal Poly L, 7-0 2 0 0 - - - 0 2 1 - -
Mar 23 Cal Poly W, 7-3 5 0 1 - - - 0 - 1 - -
Mar 24 at Cal Poly L, 10-4 2 2 2 - - - 1 2 - - -
Mar 28 at Hawai'i W, 7-6 5 1 2 - - - 1 - 1 1 -
Mar 29 at Hawai'i L, 6-2 4 0 0 - - - 0 - 1 - -
Mar 30 at Hawai'i L, 6-4 5 1 1 - - - 0 - 1 - -
Mar 31 at Hawai'i W, 10-4 4 2 1 - - - 0 - 1 1 -
Apr 2 Pepperdine L, 3-1 3 0 1 - - - 0 - - - -
Apr 5 Cal Poly W, 4-2 2 0 1 - - - 1 1 1 - -
Apr 6 Cal Poly W, 13-2 3 1 0 - - - 0 2 - - -
Apr 7 Cal Poly L, 7-6 4 1 1 - - - 0 - - - -
Apr 9 at Pepperdine W, 5-4 4 0 1 - - - 0 - - - -
Apr 12 at Cal State Fullerton L, 4-3 4 1 1 - 1 - 1 - - - -
Apr 13 at Cal State Fullerton L, 10-2 3 0 0 - - - 0 - 1 - -
Apr 14 at Cal State Fullerton W, 2-0 3 0 1 - - - 1 - - - -
Apr 16 at San Diego L, 7-5 4 0 3 - - - 0 - 1 1 -
Apr 19 Long Beach State W, 2-1 4 0 1 - - - 0 - 1 - -
Apr 20 Long Beach State W, 5-4 3 1 0 - - - 1 1 - - -
Apr 21 Long Beach State L, 8-4 3 0 0 - - - 0 1 - - -
Apr 24 San Diego W, 12-4 3 1 1 - - - 0 1 1 1 -
Apr 26 at UC Riverside W, 10-7 4 0 1 - - - 1 - 2 - -
Apr 27 at UC Riverside W, 2-0 - - - - - - - - - - -
Apr 28 at UC Riverside L, 8-5 4 0 1 - - - 1 - 1 1 -
May 3 UC Irvine L, 14-9 5 0 2 2 - - 1 - - - -
May 4 UC Irvine W, 5-3 3 1 0 - - - 0 - 1 - -
May 5 UC Irvine W, 7-6 3 2 2 1 - - 0 1 - - -
May 10 at Cal State Northridge W, 6-1 3 1 1 - - - 1 1 - - -
May 11 at Cal State Northridge W, 6-2 3 0 0 - - - 0 1 1 - -
May 12 at Cal State Northridge L, 7-1 3 0 0 - - - 0 - - - -
May 13 Washington State W, 7-6 1 0 0 - - - 0 - - - -
May 15 at Loyola Marymount W, 11-3 4 1 1 - - - 0 - 1 - -
May 17 Pacific W, 12-1 4 2 1 - - - 0 - - - -
May 18 Pacific L, 3-2 1 0 0 - - - 0 - 1 - -
May 19 Pacific W, 7-3 2 0 1 - - - 1 2 - - -
May 21 at UCLA L, 2-1 3 0 1 - - - 0 - - - -
May 23 at UC Davis W, 10-5 4 2 1 1 - - 1 1 - 1 -
May 24 at UC Davis W, 8-1 5 1 2 - - - 0 - - - -
May 25 at UC Davis W, 5-3 2 2 1 - - - 0 1 - - -
May 31 vs. Texas A&M W, 6-4 3 2 2 - - - 1 1 - 1 -
Jun 1 vs. Oregon State L, 3-2 4 0 1 - - - 0 - - - -
Jun 2 vs. Texas A&M L, 5-4 3 1 1 - - - 0 1 - - -